Wat een mooie opbrengst van de Grote Club Actie!

Deze week hebben we de opbrengst van de Grote Club Actie overhandigd aan de voorzitter van URC, 7.354,80 euro! Deze prachtige opbrengst hebben we behaald door de verkoop van 3.138 loten. De opbrengst is 2% meer dan in 2022, wat een prestatie! Super teameffort door alle jeugd, ook de ouders, en uiteraard iedereen die heeft meegedaan en een lot heeft ge-/verkocht.