Week van respect – 6 tot en met 12 november

Respect is een van de belangrijkste kernwaarden van rugby en daarmee van URC. Daarom doen wij als club mee aan de Week van Respect. Van 6 t/m 12 november a.s. besteden we in de trainingen en wedstrijden extra aandacht aan het thema respect. Tijdens de Week van Respect onderzoeken we diverse stellingen en dilemma’s met elkaar; door alle jeugdgeledingen en ook door de staf zelf.
Op woensdag 8 november –> 15 november organiseert URC een Respectavond voor ouders van alle jeugdleden (zowel TBM als CJC) en vrijwilligers. Iedereen die mee wil praten over dit thema is welkom. Na een korte presentatie gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van een aantal stellingen.
18.30 uur inloop – 18.45 uur start – 20.00 uur afronden

De Week van Respect richt zich primair op kinderen en jongeren. Later dit seizoen gaan we – in aangepaste vorm – ook bij de seniorenteams met dit thema aan de slag. Bij URC is het belangrijk dat iedereen zich daar thuis voelt. We willen een veilige sfeer op de sportclub en verwachten van onze leden en andere betrokkenen dat ze elkaar respecteren zoals ze zijn en actief bijdragen aan het uitdragen van respect, zowel binnen de club als daarbuiten. Iedereen is anders, en dat is oké.