Privacy beleid

Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van Utrechtse Rugby Club, gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 476238. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

  • 1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u: (a) zich aanmeldt voor de introductiecursus; (b) lid wordt; (c) ons een e-mail stuurt; (d) zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief; (e) zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement; (f) de website www.utrechtrugby.nl bezoekt; (g) een zakelijke relatie met ons aangaat;
  • 1.2 Wij verzamelen daarbij (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens: (a) naam; (b) adres; (c) woonplaats; (d) e-mailadres; (e) telefoonnummer; (f) geboortedatum; (g) geslacht; (h) bankrekeningnummer/IBAN; (i) lidmaatschapsnummer; (j) (pas)foto; (k) gevolgde cursus (EHBO/AED); (l) type lidmaatschap; (m) gegevens over afspraken; Privacyverklaring Utrechtse Rugby Club 18-11-2022
  • 1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel): (a) het lidmaatschap te effectueren; (b) onze nieuwsbrief te verzenden; (c) het gerechtvaardigd belang van de vereniging te behartigen; (d) contact met u op te nemen of te onderhouden; (e) de dienstverlening te verbeteren; (f) de website te optimaliseren; (g) de overeenkomst te effectueren;

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

  • 2.1 U kunt contact opnemen met Kees Blaas (secretaris) via secretaris@utrechtserugbyclub.nl voor: (a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken; (b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; (c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken; (d) correctie, beperking, het wissen of overdracht van uw gegevens; (e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Utrechtse Rugby Club.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

  • 3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

  • 4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden: (a) Rugby Nederland; (b) Grote Clubactie; Deze derden gebruiken de gegevens voor: (a) effectuering van het bondslidmaatschap (b) uitbetaling van ingezamelde gelden aan de Utrechtse Rugby Club Privacyverklaring Utrechtse Rugby Club 18-11-2022
  • 4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

  • 6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen